ابراهیم لایق برحق

شاعر آئینی گیلان؛ کربلایی ابراهیم لایق برحق: وقتی که حسین علیه السلام معرف ما در نزد اهل عرش شده‌ است کمترین کار این‌است که او را به اهل زمین و زمان معرفی کنیم

در ادامه ، مصاحبه با شاعر آئینی استان گیلان و شاعر مراسم قافله عاشقی در سال گذشته کربلایی ابراهیم لایق برحق پیرامون پیاده روی اربعین بخوانید: لحظه لحظه‌ی عاشقی را وقتی میتوان معنا کرد که دیده زیر پای پر آبله‌ای عمود به عمود همراهی کند . وقتی که حسین علیه السلام معرف ما در نزد اهل […]