اصلان رمضانی

حاج اصلان رمضانی مداح اهل بیت (ع) و فعال فرهنگی اربعین: اربعین باید ایام شروع تبلیغات و کار فرهنگی باشد و این اقدامات فرهنگی در طول سال ادامه داشته باشد

حاج اصلان رمضانی یکی از مداحان و خادمان کاروان حسینی است که همواره در سال های گذشته حضور فعال در مراسم پیاده روی اربعین حسینی داشته است. در گفتگویی بعنوان فعال فرهنگی استان در حوزه اربعین به مطالبی اشاره نمودند که خواندن را به شما توصیه می کنیم. ۱- آیا تاکنون در پیاده روی اربعین […]