ثبت نام اولیه

شرایط ثبت‌نام در کاروان قافله عاشقی گیلان

شرایط ثبت نام سنین ۱۸ الی ۴۵ سال در اولویت می باشند. گذرنامه باید حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد. تکمیل برگه اولیه ثبت نام به شکل کامل الزامی می باشد. هزینه اولیه سفر طبق تخمین به شکل زمینی ۶۵۰ هزار تومان خواهد بود که طبق قاعده در ۱ قسط قبل زمان ثبت نام قطعی […]