حامد رضایی

کربلایی حامد رضایی فعال فرهنگی اربعین: به نظر من این یک عرش پیمایی است نه یک راهپیمایی

کربلایی حامد رضایی فعال فرهنگی گیلان و از خادمان پیاده روی اربعین است که رد آستانه اجتماع جهانی اربعین حسینی گفتگوی کوتاهی با ایشان داشته ایم که در ادامه آمده است: نظرتان پیرامون پیاده روی اربعین چیست؟ به نظر من این یک عرش پیمایی است نه یک راهپیمایی. چون در روایت داره که من زارالحسین بکربلا کمن […]