محمد سعید سعیدی

گفتگو با محمد سعید سعیدی عکاس برگزیده سوگواره هنری قافله عاشقی +آثار

محمد سعید سعیدی از هنرمندان فعال در حوزه عکاسی است که آثارش در پیاده روی اربعین سال گذشته بعنوان نفر برگزیده اول سومین سوگواره فرهنگی هنری قافله عاشقی انتخاب گردیده است. در گفتگویی کوتاه با ایشان هعمراه شدیم. ✳️چندمین سفرتون بود و چند فریم عکس گرفتید؟ بسم رب الحسین…. اولین بار بود که به سفر زیارتی […]